พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก


พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีอนุสาวรีย์ของพระยาพิชัยดาบหักตั้งอยู่ด้านหน้า ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอัตชีวประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก ประวัติการสู้รบ แบบจำลองสนามรบ วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยกรุงศรีอยุธยา อาวุธประเภทต่าง ๆ ของพระยาพิชัยดาบหัก และเหรียญพระยาพิชัยดาบหักรุ่นต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณ นอกจากนี้ยังมีจุดจำหน่ายวัตถุมงคลและของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้อีกด้วย

ที่อยู่:
หน้าศาลากลาง ถ.พาดสนามบิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:
0-5541-1033, 0-5541-1977
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2542
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก

พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก เป็นพิพิธภัณฑสถานที่ก่อตั้งขึ้นโดยจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 6 รอบ ใน พ.ศ.2542 และเพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมความกล้าหาญของพระยาพิชัยดาบหัก วีรบุรุษของชาวอุตรดิตถ์ โดยในการจัดสร้าง ได้ออกแบบอาคารจัดแสดงให้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเหมือนกับอาคารพิพิธภัณฑ์ดาบน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2542 พร้อมกับพิพิธภัณฑ์ดาบน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหักเป็นอาคารชั้นเดียว สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ภายในอาคารโถงกว้าง จัดแสดงหุ่นจำลองการสงครามในสมัยโบราณ วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยอยุธยาตอนปลาย ภาพวาดเล่าเรื่องวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก นอกจากนี้ยังมีตู้จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อาทิ เครื่องสังคโลก เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมุดไทยที่พบในท้องที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ถิ่นกำเนิดของพระยาพิชัยดาบหัก) อาวุธโบราณ เครื่องรางของขลัง ผ้าทอพื้นถิ่นอุตรดิตถ์ เครื่องใช้ทองเหลือง

ข้อมูลจาก: กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546. หน้า 173.
ชื่อผู้แต่ง:
-