พิพิธภัณฑ์เรือจำลองและเรือจริง


ที่อยู่:
197 หมู่ 4 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:
081-6194681, 083-9131893
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 10.00-17.00 น.
อีเมล:
suthee02@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
เรือจำลองทีทำจากไม้สักจริงที่มีหลายรูปแบบและเรือจริงที่สามารถเดินทางไปชมวีถีชีวิตจริงของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยหลากหลายสถาปัตยกรรมแบบบ้านริมน้ำ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล