อาคารพิพิธภัณฑ์ ภปร. วัดบวรนิเวศวิหาร


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดบวรนิเวศวิหาร ถ.พระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์:
0-2281-2831-3
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดรับเฉพาะผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ โดยต้องทำจดหมายขออนุญาตถึงท่านเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ภาพฝาผนังและเสาภายในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร...

ชื่อผู้แต่ง: วัดบวรนิเวศวิหาร | ปีที่พิมพ์: 2509

ที่มา: พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล