พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวง


พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวง ก่อตั้งขึ้นปี 2544 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบการจัดงานนิทรรศการในเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยแบ่งการจัดแสดงเป็นชั้นที่ 1 อาคารนาคานาคราช เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชั้นที่ 2 พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศวร สถานที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางต่าง ๆ และเทพเทวาทุกพระองค์ รวมทั้งสิ่งของลํ้าค่าเกี่ยวกับพระพิฆเนศ ชั้นที่ 3 พิพิธภัณฑ์พระคณาจารย์ สถานที่ประดิษฐานพระอรหันตสาวก พระคณาจารย์ 4 ภาค ปู่ฤาษีมุณีนาถ เทพเจ้าจีน พระบูชาจตุคามรามเทพ พระรูปพระมหากษัตริย์ไทย และชั้นที่ 4 พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จำลองจาก 9 ประเทศ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จำลองจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ที่อยู่:
22/66 ซ.ลาดพร้าว 31 แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:
02-513-6767, 02-938-1380-1, 085-1991370
โทรสาร:
02-513-6778
อีเมล:
info@banboonbuangsruang.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2554
ของเด่น:
ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เทพเทวา พระคณาจารย์ พระพุทรูปศักดิ์สิทธิ์จำลองทั้ง 77 จังหวัด
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์'บ้านบุญบวงสรวง'รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 6 มี.ค. 2557;06-03-2014

ที่มา: คมชัดลึก

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 06 มีนาคม 2557


ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์'บ้านบุญบวงสรวง'รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด

อ.ทศพล จังพานิชย์กุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ "บ้านบุญบวงสรวง" กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่า หลังจากที่ได้รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี 2552 จึงได้นำความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพวัดวาอารามต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อจัดพิมพ์เป็นเล่ม หลังจากถ่ายภาพเสร็จแล้ว ก็ได้บูชาพระพุทธรูป (จำลอง) ขนาด 9 นิ้วของวัดนั้นๆ มาด้วย จนกลายเป็นการสะสมพระพุทธรูปต่างๆ ตลอดมา เมื่อมีพระพุทธรูปจำนวนมากก็เกิดความคิดว่า ถ้าหากได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา
ชื่อผู้แต่ง:
-