พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบ้านขี้เหล็กใหญ่


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดบริบูรณ์ บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์:
08-1446-9946 ติดต่อ คุณนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์, 093-4861329 คุณมนตรี สวงไท
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อก่อนเข้าชม
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
tuknantawan@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
ของเด่น:
วงแคนยาวบ้านขี้เหล็กใหญ่
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

“ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่-ชัยภูมิ” อนุรักษ์วัฒนธรรมอี...

ชื่อผู้แต่ง: ชาตรี ทวีนาท-ทศ ตาลชัย | ปีที่พิมพ์: 4 พ.ค. 2557;04-05-2014

ที่มา: หนังสือพิมพบ้านเมือง

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 07 พฤษภาคม 2557

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ของดีที่บ้านขี้เหล็กใหญ่...

ชื่อผู้แต่ง: จุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ | ปีที่พิมพ์: 19 มี.ค. 2557;19-03-2014

ที่มา: จุดประกาย กรุงเทพธุรกิจ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 16 พฤษภาคม 2557


“ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่-ชัยภูมิ” อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน สร้างพิพิธภัณฑ์มีชีวิต บนแดนดินถิ่นเจ้าพ่อพญาแล

จากคำถาม… “บ้านขี้เหล็กใหญ่…เกิดขึ้นเมื่อใด? คนบ้านขี้เหล็กใหญ่อพยพมาจากเวียงจันทน์ พร้อมเจ้าพ่อพญาแล จริงหรือไม่? ใคร…เป็นคนตั้งบ้านขี้เหล็กใหญ่? จากการศึกษาข้อมูลร่วมกัน ของทีมนักมานุษยวิทยาเดินดินบ้านขี้เหล็กใหญ่-ชัยภูมิ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ผ่านโครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางมานุษยวิทยาเพื่อพัฒนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-