พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดศรีนวลธรรมวิมล ซ.เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์:
0-2487-5263
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล