พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม ตั้งอยู่ภายในวัดศรีนวลธรรมวิมล เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวอันมีคุณค่าในท้องถิ่น ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา ตลอดจนของดีและแหล่งท่องเที่ยวในเขตหนองแขม เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนและผู้สนใจจากภายนอก ผ่านการจัดแสดงและชุดนิทรรศการที่สวยงาม ทันสมัย กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอันร่มรื่นของวัดศรีนวลธรรมวิมล นอกจากนั้นทางวัดยังเป็นที่ตั้งศูนย์การสอนศิลปะการต่อสู่ของไทยด้วย

ที่อยู่:
วัดศรีนวลธรรมวิมล ซ.เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์:
0-2487-5263
เว็บไซต์:

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล