พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา


พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เริ่มโครงการเมื่อปี 2551 จากแนวคิดของผู้ก่อตั้งที่มีความศรัทธา ที่ต้องการสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ด้วยการใช้สื่อด้าน Computer Graphic, Video Animation และ Presentation ผสมผสานอย่างลงตัว กับการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมภายในที่งดงาม มาใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ และเพื่อเฉลิมฉลองวาระ 2,600 ปี แห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน และความเป็นมาของบวรพระพุทธศาสนา

ที่อยู่:
วัดเทพศิรินทราวาส ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์:
02-224-7618-22, 02-224-7726-30, 08-3718-4111
โทรสาร:
02-222-4548
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:30‐17:00 น.
อีเมล:
raviwan@lordbuddha-museum.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ของเด่น:
พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

'วัดเทพศิรินทราวาส' หลังบูรณปฏิสังขรณ์ เปิดตัวพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนามีชีวิต

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 6 ก.ค. 2557;06-07-2014

ที่มา: ไทยโพสต์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 08 กรกฎาคม 2557

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ภูมิคุณธรรมสร้างคนดีของชาติ

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 6 ก.ย. 2558;06-09-2015

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 08 กันยายน 2558ไม่มีข้อมูล

เที่ยวอิ่มบุญ สืบทอดศาสนา ที่ “พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา” วัดเทพศิรินทร์

สุดสัปดาห์นี้มีวันหยุดติดกันหลายวัน เพราะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ (1 มิ.ย.) คือ “วันวิสาขบูชา” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก โดยวันดังกล่าวเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ได้เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน)
ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ภูมิคุณธรรมสร้างคนดีของชาติ

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาในวัดนี้ได้จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมซึ่งเคยเป็นกุฏิของอดีตเจ้าอาวาส 2 ยุค คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ และสมเด็จพระวันรัต นับเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นำสื่อผสมมาใช้สร้างความรู้สึกให้เข้าใจถึงพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองโดยจัดให้ชั้นบนนั้นนำเสนอเรื่องพุทธประวัติ ที่ลำดับเหตุการณ์สำคัญตามลำดับตั้งแต่การประสูติ จนถึงการตัดสินพระทัยออกบวชค้นหาความจริงจนตรัสรู้
ชื่อผู้แต่ง:
-

เขยิบเข้าวัด ขยับเข้าพิพิธภัณฑ์ ร้อยยี่สิบนาทีที่วัดเทพศิรินทราวาส

เพิ่งจะผ่านวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างวันอาสาฬหบูชามา มีคนถามว่าวันที่ว่านี้เป็นวันสำคัญอย่างไร ต้องใช้เวลานึกอยู่พักใหญ่ จึงหลุดปากตอบออกไปว่าเมื่อ 2601 ปีก่อน หลังจากที่ทรงตรัสรู้ได้ 2 เดือน พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก หรือที่เรียกว่าปฐมเทศนา แก่ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ธรรมที่ทรงแสดงมีชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำให้ในวันดังกล่าวได้เกิดมีพระสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
ชื่อผู้แต่ง:
-