ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน


ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นับเป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในประชาคมอาเซียน ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเป็นศูนย์กลางเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และเปิดพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมในทุกมิติจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านนิทรรศการ และสื่อมัลติมีเดีย เทคโนโลยีทันสมัย ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ด้วยแนวคิดที่มุ่งสร้างสรรค์การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกัน

ที่อยู่:
ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์:
022244279
วันและเวลาทำการ:
อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น. (ปิดทำการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
aseanculturalcenter@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2558
ของเด่น:
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนนำเสนออัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน นำเสนอผ่านนิทรรศการ และสื่อมัลติมีเดีย เทคโนโลยีทันสมัย
จัดการโดย:
เนื้อหา:

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน...

โดย:

วันที่: 14 กรกฎาคม 2564

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน...

โดย:

วันที่: 14 กรกฎาคม 2564

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เรียนรู้ดูสนุกกับเพื่อนบ้านอาเซียน ที่ “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน”

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 28 ส.ค. 2558;28-08-2015

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 15 ธันวาคม 2558

เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านผ่านศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ชื่อผู้แต่ง: สุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์ | ปีที่พิมพ์: มกราคม - มีนาคม 2559;January - March 2016

ที่มา: วารสารวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 28 มิถุนายน 2559

เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านผ่านศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ชื่อผู้แต่ง: สุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์ | ปีที่พิมพ์: มกราคม - มีนาคม 2559;January - March 2016

ที่มา: วารสารวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 28 มิถุนายน 2559

ทดสอบ

ชื่อผู้แต่ง: ทดสอบ | ปีที่พิมพ์: 23 พ.ค. 2556;23-05-2013

ที่มา: ทดสอบ

แหล่งค้นคว้า: ทดสอบ

โดย: ประทีป

วันที่: 04 กรกฎาคม 2559


ไม่มีข้อมูล

เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านผ่านศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ปีนี้นับเป็นปีแรกแห่งการเริ่มต้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านต่างๆ ให้กับเหล่าประชาชาติจำนวน 10 ประเทศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันมีประชากรร่วมอยู่กันเกือน 500 ล้านคน เรามักจะได้ยินคำพูดคุ้นหูบ่อยๆ ว่าไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มอาเซียน แต่น้อยคนจะพอไล่เรียงจนครบว่าเพื่อนบ้านเราอีก 9 ประเทศนั้น ประกอบไปด้วย
ชื่อผู้แต่ง:
-

เรียนรู้ดูสนุกกับเพื่อนบ้านอาเซียน ที่ “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน”

“One Vision, One Identity, One Community” (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) เป็นคำขวัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ที่หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้าง เหมือนกับฉันที่เคยได้ยินมา แต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่นัก แต่เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ให้สำเร็จภายในปีนี้ (พ.ศ.2558) ซึ่งก็นับว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนที่พวกเราจะรวมเป็นประชาคมเดียวกันแล้ว ก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านของเราให้ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิม
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-