พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านหมี่ สุพรรณบุรี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
58 หมู่ 7 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์:
08-9612-1951 คุณพาว
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
ข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล