พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดพระแก้วพระอารามหลวง ถนนไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์:
0-5371-1385, 0-5375-1875, 081-822-3370, ติดต่อคุณศุภชัย สิทธิเลิศ
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
sangkaewmuseum@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2538
ของเด่น:
ศิลปวัตถุเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 24 มกราคม 2556

โดย:

วันที่: 24 มกราคม 2556

โดย:

วันที่: 24 มกราคม 2556

โดย:

วันที่: 24 มกราคม 2556

โดย:

วันที่: 24 มกราคม 2556

โดย:

วันที่: 24 มกราคม 2556

โดย:

วันที่: 24 มกราคม 2556

โดย:

วันที่: 24 มกราคม 2556

โดย:

วันที่: 24 มกราคม 2556

โดย:

วันที่: 24 มกราคม 2556

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

โฮงหลวงแสงแก้ว พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา สร้างขึ้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2538 (10 กว่าปีที่ผ่านมา) รูปแบบอาคารเป็นทรงล้านนาประยุกต์ 2 ชั้น ผสมผสานศิลปะระหว่างอยุธยาและศิลปะล้านนา ออกแบบโดยสล่าชาวเชียงราย  โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และตกแต่งด้วยไม้อัดสักทั้งภายนอกและภายใน โดยมี คุณยายอมรา มุนิกานนท์ เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างและมอบถวายให้กับวัดพระแก้ว สร้างแล้วเสร็จภายในปี 2544

ต่อมา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิด ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 และถือเป็นวันเปิดทางการของโฮงหลวงแสงแก้วด้วย

ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุทางศาสนาและวัฒนธรรมล้านนาที่สะสมไว้ รวมถึงวัตถุที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย มีการจัดทำคำอธิบายต่างๆ ด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาล้านนา โดย คุณศุภชัย สิทธิเลิศ และคณะ

การจัดแสดงชั้น 1 ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธศรีเชียงราย” ประดิษฐานเป็นพระประธานทางขวาของห้องโถงชั้นนี้ ออกแบบโดย อาจารย์เสนอ นิลเดช ศิลปินแห่งชาติ 
พระพุทธศรีเชียงรายเป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อปิดทอง รูปแบบเชียงสานสิงห์หนึ่ง ปางมารวิชัย ส่วนพระพุทธรูปรอบองค์ที่ประดิษฐาน คือ “พระธาตุของพระอรหันตสาวก” เป็นของที่วัดสะสมไว้และมีผู้นำมาถวายสมทบ จัดแสดงพร้อมกับปราสาท 9 ยอด ศิลปะเชียงตุง ทำด้วยโครงไม้บุด้วยแผ่นเงินทั้งองค์ และมีตุงที่น่าสนใจให้ศึกษา เช่น ตุงกระดาษ ตุงฉลุ ตุงเงินตุงทอง ศิลปะไทลื้อ ที่ผู้สุงอายุชาวเชียงคำฉลุถวาย นอกจากนี้ ชั้นนี้ได้จัดแสดงของใช้ในชีวิตประจำวันของชาวล้านนาด้วย เช่น เครื่องเงิน เครื่องเขิน เป็นต้น

ระหว่างเดินขึ้นบันไดไปชั้นที่ 2 ทางด้านมือก็จะพบ “พญาลวง” เป็นสัตว์ในตำนาน ที่มีสัตว์หลายชนิดรวมอยู่ในตัวเดียว เช่น กวาง ปลา นก งู ม้า ฯลฯ ถ้าพญาลวงที่มีขนาดใหญ่ ประเทศพม่าจะนำมาแขวนฆ้อง

การจัดแสดงชั้นที่ 2 วัตถุแสดงที่น่าสนใจ คือ “พระเจ้าทันใจ” มีความเชื่อกันว่า เมื่ออธิษฐานสิ่งใดก็จะได้ดังใจหวัง เป็นพระพุทธรูปโบราณที่อยู่คู่กับวัดพระแก้ว ประดิษฐานเป็นพระประธานของชั้นที่ 2 นี้ พระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปสำริดปิดทอง สมัยเชียงแสนตอนปลาย ปางมารวิชัย ชั้นนี้ยังจัดแสดงวัตถุทางศาสนาอีกมากมาย เช่น พระพุทธรูปโบราณศิลปะล้านนา เชียงรุ้ง พม่า บางชิ้นแกะจากหินอ่อน บางองค์เป็นของสะสมของคุณลาวัลย์ ใบหยก แล้วนำมาถวายให้แก่วัด และยังมีชุดเครื่องแบบเจ้านายฝ่ายเหนือสมัยรัชกาลที่ 5  วัตถุโบราณของเจ้านายชั้นสูง ที่เป็นของตกทอดมาถึงทายาทในปัจจุบัน ซึ่งนำมาให้แก่ทางวัดอีกเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ชั้นที่ 2 ได้จัดแสดงเครื่องใช้เกี่ยวกับทางศาสนา ได้แก่ สัตตภัณฑ์ หีบธรรม เครื่องบูชา ฉัตร เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น “ขันแก้วทั้งสาม” เป็นความเชื่อของชาวล้านนาเมื่อเข้าวัด จะนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้บูชาและจะนำดอกไม้ใส่เป็น 3 จุด ซึ่งหมายถึง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ส่วนพับสา (ภาษาล้านนา) หรือใบลาน ที่จัดแสดงนั้น ส่วนใหญ่เป็นยันต์ทางโหราศาสตร์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่กันในปัจจุบัน

โฮงหลวงแสงแก้ว จึงเป็นที่รวบรวมศิลปวัตถุที่สำคัญของวัดและผู้ที่นำมาถวาย เพื่อรักษาและจัดเป็นระบบ ให้แก่ผู้เข้าชมทุกลุ่ม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา

วริสรา แสงอัมพรไชย / เขียน
สำรวจภาคสนาม วันที่ 25 มกราคม 2556
ชื่อผู้แต่ง:
-