ศูนย์การเรียนรู้ 30 ชนเผ่า เทศบาลนครเชียงราย


ที่อยู่:
บริเวณสวนตุงและโคมเชียงราย ถนนธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์:
0-5371-1333 , 08-6911-3924
โทรสาร:
0-5371-3272
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://www.chiangraicity.go.th/home.php
อีเมล:
anna2001@windowlife.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2536
ของเด่น:
เครื่องแต่งกายของชนเผ่า 30 ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย
จัดการโดย:
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหา:
ผ้า / สิ่งทอ,ชาติพันธ์ุ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล