สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล


ชื่อเรียกอื่น:
สวนโมกข์
ที่อยู่:
วัดธารน้ำไหล 68/1 หมู่ 6 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์:
0-7743-1597, 0-7743-1661-2
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

Chiya: สวนโมกข์

ชื่อผู้แต่ง: กวี พงศ์โสภา | ปีที่พิมพ์: 2541

ที่มา: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

อนุทินภาพ 60 ปีสวนโมกข์ : ประทีปแห่งสยาม

ชื่อผู้แต่ง: มูลนิธิโกมลคีมทอง | ปีที่พิมพ์: 2535

ที่มา: กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

อนุทินภาพพุทธทาส 100 ปี

ชื่อผู้แต่ง: พุทธทาสภิกขุ | ปีที่พิมพ์: 2548

ที่มา: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก

ชื่อผู้แต่ง: ประเวศ วะสี | ปีที่พิมพ์: 2541

ที่มา: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ภูมิปัญญาการนำทางสู่เนื้อธรรมของท่านพุทธทาส : รายงานการวิจัย

ชื่อผู้แต่ง: อำนวย ยัสโยธา | ปีที่พิมพ์: 2546

ที่มา: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

เซ็นในสวนโมกข์ : ถ่ายทอดธรรมด้วยภาพจากโรงมหรสทางวิญญาณสวนโมกขพลาราม

ชื่อผู้แต่ง: พุทธทาสภิกขุ(พระเทพวิสุทธิเมธี) | ปีที่พิมพ์: 2542

ที่มา: กรุงเทพฯ: ธรรมสภา

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ประวัติชีวิต การงาน หลักธรรม พุทธทาสภิกขุ

ชื่อผู้แต่ง: พุทธทาสภิกขุ(พระเทพวิสุทธิเมธี) | ปีที่พิมพ์: 2539

ที่มา: กรุงเทพฯ: ธรรมสภา

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ภาพชุด ล้อความจริง : ในโรงมหรสพทางวิญญาณ ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา สรุปเป็นคำกลอนใต้ภาพ

ชื่อผู้แต่ง: พุทธทาสภิกขุ(พระเทพวิสุทธิเมธี) | ปีที่พิมพ์: 2516

ที่มา: กรุงเทพฯ : ธรรมบูชา

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555ไม่มีข้อมูล