ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร


ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ตั้งอยู่ในพื้นที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร พื้นที่โดยรอบเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ อาทิ ไม้ตะเคียนทราย ไม้คอแลน กระบก หวายแดง เป็นต้น ทั้งยังสามารถพบสัตว์ที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่ เช่น กระจง หมูป่า นกปรอด นกกระจิบกินปลี เป็นต้น บนยอดเขายังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุศรีสุราษฎร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ขึ้นเป็นประจำทุกปี

ที่อยู่:
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร


ศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 2,900 ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 210 เมตร เป็นป่าสงวนของกรมป่าไม้ที่มีบริเวณร่มรื่นสวยงาม ในปี พ.ศ. 2529 กรมป่าไม้ โดยกองอนุรักษ์สัตว์ป่าเดิม ได้ทำการสำรวจพื้นที่ วนอุทยานเขาท่าเพชร เห็นว่า เหมาะสมที่จะตั้งเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติด้านป่าไม้และสัตว์ป่าแก่ประชาชนทั่วไป จึงได้ยกเลิก "วนอุทยานเขาท่าเพชร" จัดตั้งเป็น "ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร" โดยมีจุดที่น่าสนใจดังนี้ พระธาตุศรีสุราษฎร์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุฯ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 และบูรณะใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2520 รูปทรงเป็นรูปเทียนพรรษาทรงเหลี่ยม มีความสูง 30.4 เมตร เป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป

พระวิหารปัจจุศรีโพธิ์ (กวนอิม) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ตั้งอยู่ใกล้ยอดเขาสูงสุดทางด้านทิศตะวันตก นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่โดยรอบทำให้เกิดความชุ่มชื้น ร่มเย็นเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งสัตว์ป่าต่าง ๆ ที่เลี้ยงไว้มีลักษณะที่น่าสนใจ น่าศึกษาหาความรู้

ข้อมูลจาก : www.deqp.go.th/coastline/gulf_thai/surat/su_tour18.html [accessed20070228] www.dnp.go.th/p_wildlife/Extensionwave/Khaothapet.htm[accessed20070228]
ชื่อผู้แต่ง:
-