ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวิชิต


ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลวิชิต (ตรงข้ามสวนศรีภูวนาถ) เลขที่ 54/1 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์:
076-525065
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา09.00-16.00 น. ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://www.phuket-vichit.org
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2549
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหา:
วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล