หอวัฒนธรรมภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถ.เทพกษัตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์:
076-211959 ต่อ 148 ,076-215682
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.30น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2546
ของเด่น:
-
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

"สำนักศิลปวัฒนธรรม" แหล่งรวมศูนย์ ความเป็น"ภูเก็ต"...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 23-01-2546

ที่มา: มติชนรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

จัดตั้ง "อาคารตำนานภูเก็ต" เล่าขานตำนานเมืองมังกรท...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 13-05-2546

ที่มา: คมชัดลึก

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล