พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช


ที่อยู่:
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์:
0-7538-1075
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2513

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังจัดแสดงโบราณวัตถุทุกยุคทุกสมัยที่พบในประเทศไทย เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบกับโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังมีการจัดแสดงท้องภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช และการจัดแสดงกลางแจ้งเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ในรัฐตามพรลิงค์

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 82-83.
ชื่อผู้แต่ง:
-