ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ ก่อตั้งขึ้นเพื่องานด้านการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ ภายในศูนย์มีห้องนิทรรศการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้และนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ อาทิ ปืนพระยาระแงะ ตู้จำลองวิถีชีวิตชนเผ่าซาไก ตู้จำลองเมืองโบราณยะรัง หนังสือบุด ชุดรดน้ำสังข์ในพิธีแต่งงานชาวไทยพุทธ ตู้จำลองวัดคูหาภิมุข ตู้จำลองวิถีชีวิตชาวประมงและเรือกอและ กรือโต๊ะ หนังตะลุง กรงนกเขา ชิ้นส่วนสถูปดินเผา เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบ เครื่องทองเหลือง เครื่องดนตรีไทย เงินตรา

ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์:
073-299699 ต่อ 33000
โทรสาร:
073-299610
วันและเวลาทำการ:
วันและเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
cultureyru@yru.ac.th
ของเด่น:
ปืนพระยาระแงะ
จัดการโดย:

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา...

โดย: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่: 15 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา...

โดย: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่: 15 พฤศจิกายน 2564

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ห้องนิทรรศการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ชื่อผู้แต่ง: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา | ปีที่พิมพ์:

ที่มา: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

แหล่งค้นคว้า: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โดย: ศมส.

วันที่: 30 กรกฎาคม 2564

ดูลิงค์ต้นฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ


ไม่มีข้อมูล