พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยคุณอภิวัฒน์ ไชยกุล ผู้ซึ่งมีความชื่นชอบในการสะสมของเก่าอยู่ก่อนแล้ว จึงนำของะสมมาจัดแสดงที่บ้านพักจนกลายเป็นที่รู้จัก ต่อมาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู สนับสนุนเงินทุนก่อสร้างอาคารจัดแสดงให้สองหลัง บริเวณใกล้กับสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องมือภูมิปปัญญาชาวบ้าน อาทิ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องแก้ว และของเด่นคือ หม้อ 3 หู อายุกว่า 4,000ปี และยังเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของชาวบ้านในอำเภอละงู นอกจากจัดแสดงของแล้วทางพิพิธภัณฑ์ยังเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วย โดยจะมีการจัดการแสดงร็องแง็ง ซีละ และลิเกบก แสดงให้นักท่องเที่ยวชม

ที่อยู่:
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง เลขที่ 1118 หมู่ 3 ถ.ละงู-ฉลุง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110และ28 หมู่ 1ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์:
063-5461914, 074-781597
วันและเวลาทำการ:
พุธ-อาทิตย์ 9.00-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
คนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท เด็กเล็ก 5 บาท ต่างชาติ 40 บาท
อีเมล:
kumpangcity@gmail.com, papa.17@hotmail.co.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2544
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เข้าพิพิธภัณฑ์อ่านเรื่องราวชาวสตูล

ชื่อผู้แต่ง: แบกเป้ | ปีที่พิมพ์: 1/72547

ที่มา: ข่าวสด

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูก่อตั้งโดยคุณชัยวัฒน์ ไชยกุล ซึ่งชื่นชอบการสะสมของเก่าอยู่ก่อนแล้ว โดยเริ่มสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เมื่อของสะสมมีมากขึ้นเรื่อย ๆ คุณชัยวัฒน์จึงนำของสะสมมาจัดแสดงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ณ บ้านเลขที่ 28 หมู่ 1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ในปี พ.ศ. 2531 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูกลายเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยว 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการทำพิพิธภัณฑ์ โดยสนับสนุนเงินทุนก่อสร้างอาคารจัดแสดงให้สองหลัง บริเวณใกล้กับสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์อยู่บนชั้นสองของอาคาร ของที่จัดแสดงมีทั้งโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้และภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น เครื่องปั้นดินเผาโบราณ เครื่องแก้ว จานชาม เตารีดโบราณ แต่จุดเด่นคือหม้อ 3 หู อายุกว่า 4,000 ปี ส่วนชั้นล่างจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองตำบลกำแพง บริเวณพิพิธภัณฑ์ยังมีโรงงานขนาดเล็กแสดงกรรมวิธีการทำผ้าบาติก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนพิพิธภัณฑ์ที่บ้านก็ยังจัดแสดงอยู่เช่นเดิม

นอกจากจัดแสดงของแล้วทางพิพิธภัณฑ์ยังเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วย โดยจะมีการจัดการแสดงร็องแง็ง ซีละ และลิเกบก แสดงให้นักท่องเที่ยวชมอีกด้วย 
 

ข้อมูลจาก:
1. การประชุมเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคใต้) จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู
ชื่อผู้แต่ง:
-