พิพิธภัณฑ์บ้านมีชีวิต หมอฮวด


นายฮวด ฉัตรชัยวงศ์ เป็นหมอแผนโบราณ ที่เชื่อถือยกย่องของคนในตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูลและตำบล ใกล้เคียง เกิดเมื่อวันที่ 1เมษายน พ.ศ.2456 ที่ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนบ้านจีน (โรงเรียนเมืองสตูลในปัจจุบัน) เนื่องจากบิดามารดาของนายฮวด ฉัตรชัยวงศ์ เป็นแพทย์แผนโบราณได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดให้เป็นหมอประจำตำบลโดยเปิดร้านขายยาแผนโบราณและประกอบโรคศิลป์แผนโบราณที่ตำบลฉลุง หลังจากนายฮวดเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้ว ก็ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป เนื่องจากต้องช่วยบิดาซึ่งรักษาคนป่วยมาตั้งแต่อายุ 15ปี จนกระทั่งมีความชำนาญ ในการรักษาคนป่วยตามวิธีการรักษาของแพทย์โบราณ ประกอบกับในสมัยก่อนนั้นไม่มีโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยอย่างในปัจจุบัน ผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ จึงต้องรักษาด้วยแพทย์แผนโบราณทั้งสิ้น ข้าวของเครื่องใช้ในพิพิธภัณฑ์ ลูกหลานของนายฮวดนำมาแสดงให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตบางช่วงของจังหวัดสตูล

ที่อยู่:
ตรงข้ามวัดดุลยาราม (วัดหลวงพ่อแก่) ถนนยนตรการกำธร ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์:
085-0818375
ปีที่ก่อตั้ง:
2560
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์"หมอฮวด" บ้านจีน-เมืองสตูล

ชื่อผู้แต่ง: พัชรี เกิดพรม | ปีที่พิมพ์:

ที่มา: ข่าวสด

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 11 มกราคม 2561

มรดกวัฒนธรรม!! เปิดบ้านจีนพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เล่าเรื่องผ่านเครื่องใช้ไม้สอยบรรพบุรุษ ทรงคุณค่าอายุกว่า 150 ปี

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์:

ที่มา: ทีนิวส์

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 11 มกราคม 2561

หมอแผนโบราณ นายฮวด ฉัตรชัยวงศ์

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์:

ที่มา: http://kanchanapisek.or.th

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 11 มกราคม 2561ไม่มีข้อมูล