พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา​ โรงเรียนกำ​แพงวิทยา​ ​


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนกำแพงวิทยา ภายในมีนิทรรศการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา และธรณีวิทยา โดยการจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ รวมทั้งยังมีการจัดเก็บข้อมูลตัวอย่างสัตว์ในท้องถิ่น หรือสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นที่ตายแล้วมาทำการสตัฟฟ์ เพื่อจัดแสดงบริการความรู้ให้เกิดประโยชน์และดำเนินการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ที่กำลังจะถูกทำลายและมีความเสียหาย

ที่อยู่:
โรงเรียนกำ​แพงวิทยา 145 ม.1 ถ.ละงู-ทุ่งหว้า ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์:
074-701-204
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันและเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
sarabankp@kampang.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2548
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล