พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว


ที่อยู่:
หมู่ 4 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทรศัพท์:
0-9289-1656
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2528
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พระธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 6/19/2548

ที่มา: ข่าวสด

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

เมืองพัทลุง

ชื่อผู้แต่ง: ศรีศักร วัลลิโภดม | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 26 ฉบับ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2542)

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว

วัดเขียนบางแก้วเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัย(พุทธศตวรรษที่ 13-18) ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญเช่น พระมหาธาตุเจดีย์อายุกว่า 1,000 ปี พระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์(ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น) พระพุทธรูปสองพี่น้อง นอกจากนี้ภายในวัดพบโบราณวัตถุสำคัญได้แก่ ศิวลึงค์ และฐานโยนี แสดงถึงว่าบริเวณนี้มีการติดต่อรับอารยธรรมอินเดียมาตั้งแต่สมัยต้นประวัติศาสตร์ ในบางสมัยเคยเป็นวัดร้าง ต่อมาได้บูรณะปฏิสังขรณ์จนถึงปัจจุบัน 8 ครั้ง สำหรับพิพิธภัณฑ์นั้นกรมศิลปากรออกแบบสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528

ของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มีทั้งโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุ ส่วนใหญ่ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาโบราณ พระพุทธรูป สมุดข่อย เป็นต้น อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมริมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย บริเวณใกล้เคียงวัดเขียนบางแก้วมีโบราณสถานเก่าแก่มากมาย เช่นโคกเมืองหรือเมืองเก่าพัทลุง ตั้งอยู่บนสันทรายริมทะเลหลวง ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือ 300 เมตร ลักษณะเป็นเนินหรือโคกทรายสูง เป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงเก่า ตามตำนานกล่าวว่าเป็นเมืองของนางเลือดขาว ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 แต่บ้างก็ว่าเป็นเมืองสมัยศรีวิชัย(พุทธศตวรรษที่ 13-18) ปัจจุบันถูกกลบเพื่อใช้เป็นที่นา เหลือโคกที่ใหญ่ที่สุดคือ โคกเมือง เล่ากันว่าเป็นที่ไว้หลักเมือง นอกจากนี้มีวิหารถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ปัจจุบันพังเหลือแต่ฐานเป็นเนินดินรูป 4 เหลี่ยม ตอนบนมีชิ้นส่วนพระพุทธรูปจำหลักเป็นทรายแดง ศิลปะอยุธยาตอนต้น ทิ้งระเกะระกะเป็นสถานที่ที่ข้าราชการเมืองพัทลุงมาร่วมชุมนุมทำพิธีดื่มน้ำสาบานครั้งที่เมืองพัทลุงตั้งอยู่ที่โคกเมือง

ข้อมูลจาก:
1. การสำรวจภาคสนาม วันที่ 19 มกราคม 2547
2. การประชุมเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคใต้) จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช.
3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์วัดเขียนบางแก้ว
ชื่อผู้แต่ง:
-