พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต วัดรัตนาราม


ที่อยู่:
หมู่ 6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โทรศัพท์:
0611980251, 084-748-5353
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล