พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดภูผาพิมุข


ที่อยู่:
วัดภูผาภิมุข (วัดต่ำ) ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์:
0-7461-3194, 0-7461-5348
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน ต้องแจ้งล่วงหน้าแก่เจ้าอาวาสก่อน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2542
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์วัดต่ำฯ

ชื่อผู้แต่ง: กฤช เหลือลมัย | ปีที่พิมพ์:

ที่มา: วารสารเมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล