ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด


ที่อยู่:
โรงเรียนประชาบำรุง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์:
0-7463-2197
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน กรุณาแจ้งล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2544
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด

ศูนย์วัฒนธรรมตะโหมดเกิดขึ้นจากนโยบายกรมสามัญศึกษา ที่ให้มีการจัดทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นในโรงเรียน โดยมีอาจารย์พันทวี ฟักทอง อาจารย์สอนวิชาสังคมศึกษาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดตั้ง การเก็บรวมรวมของเก่าต่าง ๆ ใช้วิธีขอรับบริจาคจากผู้ปกครองของนักเรียน แต่เมื่อมีของแล้วก็ยังขาดสถานที่จัดแสดง ด้วยทางโรงเรียนไม่มีสถานที่หรืองบประมาณที่จะก่อสร้างให้ ในปี พ.ศ. 2540 ทางโรงเรียน สภาลานวัดตะโหมด และชาวบ้านร่วมกันจึงร่วมกันลงแรงและบริจาคเงินก่อสร้างอาคารถาวรแบบเรือนไทยหนึ่งหลัง สามารถเปิดให้เข้าชมได้ในปี พ.ศ.2544 ของที่แสดงในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งเครื่องมือทำมาหากิน เครื่องจักสาน ของที่ทำจากกะลา เหรียญเงิน ใบบาตร เป็นต้น โดยทางศูนย์ทำคำบรรยายประกอบสั้น

นอกจากแสดงข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่เสมอ โดยเฉพาะประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา เช่นจัดเทศกาลวันสารทเดือนสิบ, ประเพณีตักบาตรเทโว และประเพณีแห่เทียนพรรษา ส่งเสริมกิจกรรมหนังตะลุง การทำนาปลอดสารพิษ จัดกิจกรรมเทศกาลข้าวเม่า จัดตั้งโรงสีข้าวซ้อมมือ จัดทำหนังสือตะโหมดศึกษา นอกจากนี้อาจารย์พันทวี ได้ก่อตั้งชมรมรักตะโหมดขึ้นเมื่อปี 2546 ปัจจุบันมีสมาชิก 70 คน เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยในวันเสาร์-อาทิตย์ทางชุมรมจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กนักเรียน เช่นการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ในพื้นที่ตำบลตะโหมด ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยาง สวนผลไม้ ถือว่ามีเศรษฐกิจดีที่สุดรองจากเทศบาล และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ำตกหม่อมจุ้ย เป็นต้น

ข้อมูลจาก: การประชุมเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคใต้) จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่ง:
-