หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์:
0-7333-1250
โทรสาร:
0-7333-1250
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ 9.00-11.30 และ 13.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
นิทรรศการเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล