พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น


พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาคารจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้น 1 เป็นห้องจัดแสดงตัวอย่างสมุนไพร และห้องสำนักงาน และชั้น 2 เป็นห้องจัดแสดงตัวอย่างธรรมชาติ 3 ห้อง ได้แก่ ห้องจัดแสดงตัวอย่างอ้างอิง 1 (ตัวอย่างสัตว์แยกตามไฟลัม) ห้องจัดแสดงตัวอย่างอ้างอิง 2 (หอยชนิดต่าง ๆ ในภาคใต้) และห้องจัดแสดงตัวอย่างอ้างอิง 3 (เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต) นอกจากห้องจัดแสดงต่าง ๆ แล้ว พิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ที่อยู่:
อาคาร 51B คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์:
073-313928-50 ต่อ 1938
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม ถ้ามาเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้าจะมีวิทยากรนำชม
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ อาคาร 51B คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอยู่ด้วยกัน 2 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน และห้องจัดแสดงตัวอย่างสมุนไพร ขั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องจัดแสดงตัวอย่าง 3 ห้อง ดังนี้ ห้องที่ 1 ห้องจัดแสดงตัวอย่างอ้างอิง 1 (ห้องตัวอย่างสัตว์แยกตามไฟลัม), ห้องที่ 2 ห้องจัดแสดงตัวอย่างอ้างอิง 2 (ห้องหอยชนิดต่างๆในภาคใต้) และห้องที่ 3 ห้องจัดแสดงตัวอย่างอ้างอิง 3 (ห้องเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต) พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น. ถ้ามาเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้าจะมีวิทยากรนำชม

ข้อมูลจาก: เวบไซต์พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น [accessed 20090206]
ชื่อผู้แต่ง:
-