พิพิธภัณฑ์พระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อตำนานพิไชย) วัดมุจลินทวาปีวิหาร


พิพิธภัณฑ์พระราชพุทธิรังสี (หลวงพ่อดำ นนฺทิโย) ตั้งอยู่ภายในวัดมุจลินทวาปีวิหาร เป็นศาลา 2 ชั้น ทรงไทยก่ออิฐถือปูน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537 ภายในประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อดำ นนฺทิโย อดีตเจ้าอาวาสขนาดเท่าองค์จริง นอกจากนี้ยังจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่างๆ อาทิ พระพุทธรูป ธรรมมาสน์แบบโบราณ เหรียญโบราณของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในภาคใต้ เครื่องอัฐบริขารของพระสงฆ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวบ้านในท้องถิ่นในอดีต

ที่อยู่:
เลขที่ 10 หมู่ 1 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โทรศัพท์:
0-7343-7502
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 8.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2537
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์พระราชพุทธิรังษี(หลวงพ่อตำนานพิไชย)วัดมุจลินทวาปีวิหาร

วัดมุจลินทวาปีวิหาร สร้างขึ้นราวพ.ศ. 2388 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาประทับ และทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และประชาชนสมทบ และได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ที่หน้าจั่วพระอุโบสถ ภายในมีพระพุทธปฏิมาเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน อายุประมาณ 800 ปี สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการหัวเมืองภาคใต้ได้รับสั่งให้พระยาเพชรภิบาลนฤเบศร เจ้าเมืองหนองจิกไปรับที่กรุงเทพฯ โดยทางเรือเมื่อ พ.ศ. 2448 พิพิธภัณฑ์พระราชพุทธิรังษี(หลวงพ่อดำ นนฺทิโย) เป็นศาลา 2 ชั้น ทรงไทยก่ออิฐถือปูน สร้างเสร็จเมื่อพ.ศ. 2537 ภายในประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อดำ อดีตเจ้าอาวาส ขนาดเท่าองค์จริง โดยคณะศิษยานุศิษย์ได้ว่าจ้างพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม ให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2535 ในราคา 300,000 บาท นอกจากนี้ยังจัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุต่างๆ ให้ชมด้วย

ข้อมูลจาก: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วัดมุจลินทวาปีวิหาร.
ชื่อผู้แต่ง:
-