พิพิธภัณฑ์เรือนอำมาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์:
0-7333-1250
โทรสาร:
0-7333-1250
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ 9.00-11.30 และ 13.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เรือนอำมาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค

พิพิธภัณฑ์เรือนอำมาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค ตั้งอยู่ภายในสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ทางสถาบันฯได้รับมอบเรือนอำมาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค จากนั้นได้รื้อย้ายมาสร้างไว้ ณ สถาบันฯ อำมาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรคเป็นข้าหลวงของเมืองปัตตานี เรือนหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2476 โดยช่างชาวจีน รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างไทยและตะวันตก

ข้อมูลจาก: การประชุมเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคใต้) จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่ง:
-

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เรือนอำมาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค

เรือนขนมปังขิงหรือบ้านโบราณ เป็นของอำมาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค (ทอง คุปตาสา) ธรรมการมณฑลปัตตานี ส่วนหนึ่งจัดตั้งเป็นที่ทำการสถาบันกัลยาณิวัฒนาเพื่อการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ ส่วนอื่น ๆ ใช้จัดนิทรรศการชีวิตความเป็นอยู่ของชนชั้นร่วมสมัยของพระยาพิบูลพิทยาพรรค เป็นอาคารหนึ่งในโครงการพิพิธภัณฑ์เปิดกาญจนภิเษก บ้านอำมาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค เป็นเรือนไม้ที่เรียกว่า โคโลเนียนสไตล์ หรือเรือนขนมปังขิง เช่นเดียวกับพระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นเรือนไม้ที่สะท้อนให้เห็นความสามารถของเจ้าของบ้านและช่าง ในการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและตะวันตกได้อย่างกลมกลืน
ชื่อผู้แต่ง:
-