พิพิธภัณฑ์เทศบาลเมืองท่าบ่อ


ที่อยู่:
สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ 999 หมู่ 8 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โทรศัพท์:
042-431550
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2552
ของเด่น:
ม้าซอยยา โฮงเกลือ และนิทรรศการประวัติความเป็นมาเมืองท่าบ่อ

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล