พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย


ที่อยู่:
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย(หลังเก่า)อ.เมือง จ.หนองคาย
วันและเวลาทำการ:
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 9.00 - 16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2544
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เดิมเป็นศากลางหลังแรกของจังหวัดหนองคาย และอาคารตึกหลังแรกของมณฑลลาวพวนซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2440 – 2444 เป็นที่ว่าราชการเมืองหนองคาย จนถึงปี พ.ศ. 2472 จึงได้รับงบประมาณมาสร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ขึ้น (หลังที่ 2 และที่ 3) ส่วนอาคารหลังเดิมได้ทำการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในปีนั้น และใช้เป็นที่ทำการของส่วนราชการหน่วยงานอื่น จนถึงปี พ.ศ. 2544 จึงได้งบประมาณมาปรับปรุง และซ่อมแซมเพื่อใช้เป็น หอวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย และมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ดูแล

ข้อมูลจาก: http://www.nongkhai-pao.org/education/(accessed 2009/10/06)
ชื่อผู้แต่ง:
-