ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร


ที่อยู่:
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์:
0-4241-1203
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ 8.30-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล