เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ


ที่อยู่:
วัดเจติยาคีรีวิหาร บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
เนื้อหา:
พระป่า,บุคคลสำคัญ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล