พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน วังบัวแดง


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ วังบัวแดง จังหวัดหนองคาย เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้จากความสำเร็จของการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างน้ำในพื้นที่ ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่ ฟื้นคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ จนเกิดระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์ อีกทั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีดอกบัวแดงบานเต็มผืนน้ำ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวังบัวแดง ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมได้อีกด้วย

ที่อยู่:
วังบัวแดง ณ บ้านไผ่สีทอง ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
ปีที่ก่อตั้ง:
2554
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล