พิพิธภัณฑ์โคกคอน


พิพิธภัณฑ์โคกคอน ก่อตั้งเมื่อปี 2557 จัดแสดงเรื่องราวและโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในพื้นที่บ้านโคกคอน ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาถึงสมัยทวารวดี อายุประมาณ 1,500 - 2,500 ปีมาแล้ว มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณและเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือหินขัด กำไลหิน หัวลูกศรหิน กระพรวนสำริด แท่งดินเผา ภาชนะดินเผาเขียนลายสีแดง เบ้าหลอมโลหะ เหรียญฟูนันสมัยทวารวดี เป็นต้น

ที่อยู่:
บ้านโคกคอน หมู่ 4 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล