พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ 112 หมู่ 7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์:
083-4594466
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ด็ก นักเรียน นักศึกษา 30บาท ผู้ใหญ่ 50บาท ยกเว้นค่าเข้าชม พระสงฆ์ คนพิการ คนชรา และบุคคลคนที่มีความสูงน้อยกว่า 90 เซนติเมตร ชาวต่างชาติ 100 บาท กรณีที่มาเป็นหมู่คณะ เกินสิบคนขึ้นไป เด็ก 15 บาท ผู้ใหญ่ 25 บาท
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2549
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย

Nong Khai Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยด้านการประมง การรวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในมิติของการบูรณาการ และตอบสนองในการเป็นเมืองท่องเที่ยว
http://www.nongkhaiaquarium.com/
ชื่อผู้แต่ง:
-