พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ภายในจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 12 กลุ่ม จำนวน 150 ชนิด ได้แก่ ปลาหายากและใกล้สูญพันธุ์ ปลาน้ำกร่อย สัตว์ทะเล ปลาเลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจ ปลาทะเลมีพิษ ปลาอาศัยแนวปะการัง ปลาทะเลทั่วไป ปลาลุ่มน้ำโขง ปลาสวยงาม ปลาถิ่นกำเนิดต่างประเทศ ปลาอวัยวะหายใจพิเศษ ปลาหนัง ปลาเกล็ด และยังมีการจำลองอุโมงค์ใต้น้ำที่จะมีนักประดาน้ำโชว์ดำน้ำให้อาหารปลาด้วย ซึ่งนอกจากปลาต่าง ๆ แล้ว ยังมีการจัดแสดงเต่าชนิดต่าง ๆ ด้วย เช่น เต่าอัลลิเกเตอร์ เต่าบัว เต่าแก้มแดง เต่าหับ ตะพาบน้ำไทยและตะพาบน้ำไต้หวัน เป็นต้น

ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ 112 หมู่ 7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์:
083-4594466
วันและเวลาทำการ:
เปิดวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ด็ก นักเรียน นักศึกษา 30บาท ผู้ใหญ่ 50บาท ยกเว้นค่าเข้าชม พระสงฆ์ คนพิการ คนชรา และบุคคลคนที่มีความสูงน้อยกว่า 90 เซนติเมตร ชาวต่างชาติ 100 บาท กรณีที่มาเป็นหมู่คณะ เกินสิบคนขึ้นไป เด็ก 15 บาท ผู้ใหญ่ 25 บาท
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2549
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย

Nong Khai Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยด้านการประมง การรวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในมิติของการบูรณาการ และตอบสนองในการเป็นเมืองท่องเที่ยว
http://www.nongkhaiaquarium.com/
ชื่อผู้แต่ง:
-