ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มแม่น้ำสงคราม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
บ้านปากยาม ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทรศัพท์:
081-2637977 คุณสุริยา โคตะมี
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล