ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มแม่น้ำสงคราม


ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มแม่น้ำสงคราม ตั้งอยู่ที่บ้านปากยาม ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการทำประมงเป็นอาชีพหลัก ชาวบ้านได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการประมงที่สั่งสมและสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงได้ใช้ในการประกอบอาชีพเรื่อยมา และนำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวของชุมชนโดยการจัดแสดงเรื่องราวผ่านวิถีชีวิตจริงของผู้คนตามบ้านเรือนและสถานที่สำคัญในชุมชน เช่น วิถีชีวิตพรานปลา ชีวิตนายฮ้อยเรือกระแซง การทำปลาร้า พ่อค้าปลา การผลิตและใช้เครื่องมือประมง เป็นต้น

ที่อยู่:
บ้านปากยาม ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทรศัพท์:
081-2637977 คุณสุริยา โคตะมี, 044-243-798
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล