พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตื้อ


พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตื้อ อจลธฺมโม ตั้งอยู่ที่วัดอรัญญวิเวก หลวงปู่ตื้อเป็นพระมหาเถระฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต แต่เดิมนั้นท่านอุปสมบทในฝ่านมหานิกาย เป็นสหธรรมิกของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ได้ร่วมธุดงค์กันเป็นเวลานาน หลวงปู่ตื้อนั้นเป็นผู้มีอุปนิสัยที่พูดจาตรงไปตรงมา ปฏิภาณไหวพริบเป็นยอด ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีฤทธิ์อภิญญามากรูปหนึ่ง และเป็นที่เคารพของประชาชนเป็นวงกว้าง ภายในพิพิธภัณฑ์นั้นประดิษฐานหุ้นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่ตื้อ จัดแสดงประวัติ เครื่องอัฐบริขาร และของใช้ส่วนตัวของหลวงปู่ตื้อ ทั้งยังมีห้องสมุดสำหรับประชาชนอยู่ด้วย

ที่อยู่:
วัดป่าอรัญญวิเวก ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล