หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
โทรศัพท์:
042-513490 ติดต่อสำนักงานนครพนม
โทรสาร:
042-513492
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท ผู้สูงอายุเข้าชมฟรี
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
ความเป็นมาของพระราชวงศ์จักรี นิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครพนม และชนเผ่าพื้นเมืองนครพนม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล