พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์บัว เตมิโย


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดศิลามงคล บ้านหลักศิลา หมู่ 4 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล