พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์บัว เตมิโย


พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์บัว เตมิโย ตั้งอยู่ภายในวัดศิลามงคล ก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงพระอาจารย์บัว และเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน โดยภายในจัดแสดงอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เครื่องอัฐบริขารและสรีระสังขารของพระอาจารย์บัว เตมิโย ที่หลังจากท่านมรณภาพแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อย รวมถึงมีการจัดแสดงพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ด้วย

ที่อยู่:
วัดศิลามงคล บ้านหลักศิลา หมู่ 4 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล