หนังสือ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา

ชื่อผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ

ปีที่พิมพ์ : 2015

ISBN 978-616-7154-30-5

หนังสือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา จัดทำโดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา โดยมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเป็นผู้สนับสนุน เป็นการแนะนำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนาที่อยู่ในเครือข่ายฯ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน เสมือนเป็นคู่มือท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคเหนือ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมันอย่างดี สี่สี สองภาษาคือไทย-อังกฤษ

คนทำพิพิธภัณฑ์

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2014

ISBN 978-616-7454-25-1

ข้อเขียนที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย อาจมีมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่เนื้อหาของ "คนทำพิพิธภัณฑ์" เป็นมุมมองของคนทำพิพิธภัณฑ์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นตัวแทนของชุมชน จึงเป็น "เสียง" จากคนข้างใน มิใช่การพูดแทนดดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จึงเป็นเสียงหนึ่งของการปฏิบัติการพิพิธัณฑ์แนวใหม่ ที่เล่าโดยผู้ปฏิบัติเองซึ่งยังไม่มีการรวบรวมมาก่อน - ดร. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

ดาวน์โหลด

ภูมิรู้ สู้ วิกฤต

ชื่อผู้แต่ง : นุชจรี ใจเก่ง (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2012

ISBN 978-616-7154-16-9

ภูมิรู้สู้วิกฤตเป็น หนังสือในชุดพิพิธภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2555 ในหัวข้อ “ภูมิรู้สู้กฤต"  โดยมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาเข้าร่วมจัดงาน 68 แห่ง จากทั่วประเทศ  เป้าหมายสำคัญคือ ปรารถนาที่จะแสดงให้เห็นความหลากหลายของความรู้ในสังคมไทย ทั้งที่อยู่ในตัวคน ชุมชน ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่ท้องถิ่นนำมาใช้จัดการกับปัญหาที่ต้องเผชิญ

ดาวน์โหลด

คน ของ ท้องถิ่น: เรื่องเล่าสยามใหม่ จากมุมมองของชุมชน

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ(บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2012

ISBN 978-616-7154-14-5

คน-ของ-ท้องถิ่น เป็นหนังสือในชุดพิพิธภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ในหัวข้อ  “สยามใหม่” จากมุมมองท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2010

ISBN 978-616-7154-00-8

รวม บทความหลากประเด็นที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์อนุรักษ์มรดกของสิงคโปร์ นอกจากการสะท้อนวิธีการทำงานด้านวัฒนธรรมในแบบฉบับคนสิงคโปร์ที่น่าทึ่งแล้ว ยังเปิดมุมมองหลากมิติของสังคมสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

ดาวน์โหลด

เรือนสีรุ้ง

ชื่อผู้แต่ง : ภาวิตา ใจกล้า

ปีที่พิมพ์ : 2008

ISBN 978-9-743114-25-7

เรื่องราววิถีชีวิต ชาวบ้านจากหมู่บ้านท่าพูด จ.นครปฐม ที่เขียนในรูปของนวนิยาย แต่ข้อมูลทั้งหมดที่บอกเล่าเป็นความพยายามของผู้เขียนในการเก็บข้อมูลด้าน มานุษยวิทยา หนังสือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทวรรณกรรมเยาวชน ของเซเว่นบุคส์อวอร์ดปี 2552 

ดาวน์โหลด

ท้องถิ่นไหล่หิน

ชื่อผู้แต่ง :

ปีที่พิมพ์ : 2008

ISBN -

หนังสือเล่มเล็กที่ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สนับสนุนให้ชาวบ้าน เขียนเล่าความเป็นมาของหมู่บ้าน วัด พิพิธภัณฑ์ ประเพณี และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของตนเอง พร้อมภาพประกอบที่สวยงามทุกแง่มุมของหมู่บ้าน