หนังสือ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

ชื่อผู้แต่ง : เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2019

ISBN

นำเสนอความมุ่งมั่นของคนทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และความรู้ที่สั่งสมไว้ ผ่านข้าวของเครื่องใช้ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง ที่ร่วมกันทำงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กับศมส.มาอย่างเข้มแข็ง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา

ชื่อผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ

ปีที่พิมพ์ : 2015

ISBN 978-616-7154-30-5

หนังสือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา จัดทำโดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา โดยมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเป็นผู้สนับสนุน เป็นการแนะนำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนาที่อยู่ในเครือข่ายฯ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน เสมือนเป็นคู่มือท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคเหนือ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมันอย่างดี สี่สี สองภาษาคือ ไทย-อังกฤษ

คน ของ ท้องถิ่น: เรื่องเล่าสยามใหม่ จากมุมมองของชุมชน

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ(บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2012

ISBN 978-616-7154-14-5

คน-ของ-ท้องถิ่น เป็นหนังสือในชุดพิพิธภัณฑ์ ที่จัดพิมพ์ขึ้นจากงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ในหัวข้อ  “สยามใหม่” จากมุมมองท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์ภาคสนาม: ประสบการณ์จากคนลองทำ

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร(บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2008

ISBN 978-9-743767-07-4

ถ่ายทอดวิธีการทำ งานพิพิธภัณฑ์ร่วมกับคนในชุมชนของนักวิจัย เสมือนเป็นคู่มือสำหรับคนที่คิดจะทำพิพิธภัณฑ์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดี แนะนำไว้ครบทั้งวิธีหาคนมาร่วม หาเรื่องมาเล่า และเอาใจใส่ข้าวของ

ดาวน์โหลด

ท้องถิ่นไหล่หิน

ชื่อผู้แต่ง :

ปีที่พิมพ์ : 2006

ISBN -

หนังสือเล่มเล็กที่ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สนับสนุนให้ชาวบ้าน เขียนเล่าความเป็นมาของหมู่บ้าน วัด พิพิธภัณฑ์ ประเพณี และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของตนเอง พร้อมภาพประกอบที่สวยงามทุกแง่มุมของหมู่บ้าน

ดาวน์โหลด

หนังใหญ่วัดบ้านดอน

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2006

ISBN 974-94130-0-8

หนังสือภาพชุดตัวหนังใหญ่ประกอบคำพากษ์ของคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอน จ.ระยอง พร้อมประวัติความเป็นมา และวิธีการแสดงจากความทรงจำของผู้รู้ในท้องถิ่น จัดพิมพ์อย่างสวยงาม สี่สีทั้งเล่ม

ดาวน์โหลด

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ปีที่พิมพ์ : 2008

ISBN -

หนังสือแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

Local Museums Research and Development Project

ชื่อผู้แต่ง : Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ปีที่พิมพ์ : 2008

ISBN -

An introduction to the Local Museums Research and Development Project.

ดาวน์โหลด

สูจิบัตรเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 2 : สยามใหม่จากมุมมองท้องถิ่น

ชื่อผู้แต่ง :

ปีที่พิมพ์ : 2010

ISBN

พุทธศักราช 2553 เป็นปีครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2411-2453  ช่วงเวลาสี่สิบกว่าปีในรัชสมัยของพระองค์ท่าน เป็นเวลาที่สยามก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่  เกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญยิ่งหลายด้าน จนนักวิชาการหลายคนถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเป็นการเข้าสู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ พร้อมเรียกขานกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นยุค “สยามใหม่” งานเทศกาลจึงเป็นการร่วมเฉลิมฉลองรัชสมัยอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย ภาพของสยามใหม่ ในความรับรู้ทั่วไป มักจะเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใหญ่ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากศูนย์กลาง และกระจายออกไปในภูมิภาค  เช่น การปฏิรูประบบราชการ  การเกิดกระทรวงทบวงกรม เทคโนโลยี การสื่อสารและคมนาคม การศึกษา  การผลิตเพื่อการค้า การนำเข้าสินค้าและความทันสมัยจากต่างประเทศ รูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ฯลฯ   สิ่งที่เรามักจะยังมองไม่เห็น คือภาพของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของผู้คนที่เป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ เรื่องราว ความจำ หลากหลายกันออกไปในแต่ละท้องที่  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถช่วยให้เราย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ เรื่องราว ที่เกิดขึ้นท้องถิ่นในยุคร้อยกว่าปีมาแล้วได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ รวมทั้งเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา  เนื้อหาของท้องถิ่นจะช่วยเติมเต็มภาพความเปลี่ยนแปลงให้มีสีสัน มีชีวิตชีวา มีเรื่องราวของคนเล็กคนน้อยควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ของประเทศ และเป็นการจุดประกายความสนใจให้เกิดการค้นคว้าวิจัยต่อไป

ดาวน์โหลด

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ปีที่พิมพ์ : 2008

ISBN -

สูจิบัตรงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลด