จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 19 รายการ

1. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

2. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 3 แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >

3. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 4 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

4. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 5 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

5. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 6 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

6. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 8 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

7. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 9 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

8. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 10 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

9. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 11 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

10. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 13 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

11. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 16 แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >

12. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 16 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

13. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 19 แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >

14. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 21 แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >

15. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 22 แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >

16. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 23 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

17. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 24 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

18. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 1 อ่านต่อ >

19. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 2 อ่านต่อ >