จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 19 รายการ

1. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
2. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๓ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
3. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๔ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
4. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๕ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
5. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๖ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
6. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๘ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
7. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๙ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
8. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๐ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
9. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๑ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
10. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๓ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
11. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๖ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
12. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๖ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
13. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๙ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
14. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒๑ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
15. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒๒ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
16. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒๓ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
17. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒๔ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
18. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๑ อ่านต่อ >
19. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๒ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170