จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึก พ.ศ. 2364

จำนวน 51 รายการ

1. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๕ (ยาแก้พิษอติสาร) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑ (ยาแก้โรคลม ตอนที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒ (ยาแก้โรคสำหรับบุรุษ) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓ (ยาแก้โรคทุราวสา หรือโรคทางเดินปัสสาวะ) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔ (ยาแก้โรคกล่อน ตอนที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๖ (ยาแก้โรคกล่อน ตอนที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๗ (ยาแก้โรคสันนิบาต ตอนที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๘ (ยาแก้โรคลมชัก) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๙ (ยาแก้โรคริดสีดวง) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๐ (ยาแก้ไข้เจลียงอากาศ) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๑ (ยาแก้โรคลมบาดทะยัก) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๒ (ยาแก้โรคหืด) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๓ (ยาแก้โรคสรเภทโรค) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๔ (ยาแก้โรคไข้สัมประชวร) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๕ (ยาแก้โรคซางโค) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๗ (ยาแก้โรคเลือดเน่า) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๘ (ยาแก้โรคฝีดาษ) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๐ (ยาแก้โรคดานเถา) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๑ (ยาแก้โรคสันทะคาต) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๒ (ยาแก้โรคซางโจร) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๓ (ยาแก้โรคจักษุโรค) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๔ (ยาแก้วาโยธาตุกำเริบ) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๕ (ยาแก้ป่วงลม) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๖ (ยาแก้โรคลม ตอนที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๗ (ยาแก้โรคมุตกิต) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๘ (ยาแก้โรคมะเร็ง) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒๙ (ยาแก้โรคลงเลือด) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๐ (ยาแก้โรคดานพืด) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓๑ (ยาแก้ลมหทัยวาตกำเริบ) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170