จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินอ่อนสีดำ

จำนวน 37 รายการ

31. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 10 อ่านต่อ >
32. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 11 อ่านต่อ >
33. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 12 อ่านต่อ >
34. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 514 (ฉัททันตชาดก) อ่านต่อ >
35. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 4 อ่านต่อ >
36. จารึกเรื่องทรงสร้างวัดพระเชตุพน ครั้งรัชกาลที่ 1 อ่านต่อ >
37. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 547 (กัณฑ์กุมารบัพ 101) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170