จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินอ่อนสีดำ

จำนวน 37 รายการ

31. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๐ อ่านต่อ >
32. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๑ อ่านต่อ >
33. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑๒ อ่านต่อ >
34. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๑๔ (ฉัททันตชาดก) อ่านต่อ >
35. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๔ อ่านต่อ >
36. จารึกเรื่องทรงสร้างวัดพระเชตุพน ครั้งรัชกาลที่ ๑ อ่านต่อ >
37. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์กุมารบัพ ๑๐๑) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170