จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-เจ้าสี่หมื่นพยาว

จำนวน 3 รายการ

1. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านต่อ >
2. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านต่อ >
3. จารึกวัดอารามป่าน้อย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170