จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2

จารึก

จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:55

ชื่อจารึก

จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

กส. 2 จารึกพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 14

ภาษา

มอญโบราณ

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 2 บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2529)

ผู้แปล

จำปา เยื้องเจริญ (พ.ศ. 2529)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. จำปา เยื้องเจริญ : “โว่ว” หมายถึง นี้
2. จำปา เยื้องเจริญ : “กย๊ากจ” หมายถึง พระ, พระพุทธรูป
3. จำปา เยื้องเจริญ : “ปิณญะ” เป็นชื่อเฉพาะ
4. จำปา เยื้องเจริญ : “ปะฌาย” หมายถึง อุปัชฌาย์
5. จำปา เยื้องเจริญ : “อาจารัยยะ” หมายถึง อาจารย์
6. จำปา เยื้องเจริญ : “คุเนียะ” หมายถึง ผู้มีคุณ, มีคุณ
7. จำปา เยื้องเจริญ : “วิขะย้าต” หมายถึง มีเกียรติ, เลื่องลือไปไกล

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170