จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดส่องคบ ๔

จารึก

จารึกวัดส่องคบ ๔ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:51

ชื่อจารึก

จารึกวัดส่องคบ ๔

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเลขที่ ๕๐/๒๔๙๙

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓ บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ปริวรรต

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑-๒. นวพรรณ ภัทรมูล : ในคำอ่านที่เผยแพร่ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ อ่านเป็น “โย” แต่เมื่อพิจารณาจากภาพจำลองอักษรแล้ว เห็นว่าน่าจะอ่านเป็น “เยา” เพราะมีรูปสระเออยู่ข้างหน้า และมีรูปสระอาอยู่ข้างหลัง อันเป็นรูปแบบของอักขรวิธีไทย คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ จึงแก้ไขคำอ่าน จาก “โย” เป็น “เยา”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170