จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์

จารึก

จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:50

ชื่อจารึก

จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๑๑๑ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๗๓๐

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๐), (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้แปล

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๑๐), (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๒) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ๑๑๐๙ เป็นมหาศักราช = พุทธศักราช ๑๗๓๐

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170