จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๐

จารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๐ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:38

ชื่อจารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๐

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๒๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ หน้า มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ผู้ปริวรรต

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : สุรัด/สุรัศ หมายถึง ชื่อเมืองที่มีชื่อทางผลิตผ้า และนิยมเรียกผ้าที่มาจากเมืองสุรัศ ว่า ผ้าสุรัศ หรือผ้าสุรัตน์ หรือสวรัตน์ หรือกุศราต
๒. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ปัศตู หมายถึง ผ้าขนสัตว์เนื้อฟู

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170