จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๗

จารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๗ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:37

ชื่อจารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๗

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๒๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ หน้า มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ผู้ปริวรรต

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ผุดลายอำเพอ หมายถึง ปรุลายดอกลอย ปักลายดอกไม้ร่วง
๒. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : อินทรธนู คือ ลายที่ขอบเป็นกระหนก
๓. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : กรองทอง คือ ผ้าโปร่งอันทอหรือถักด้วยเส้นลวดทอง
๔. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : หมวด คือ ขมวดไว้เป็นจุก
๕. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : อัจลัด = อัตลัต เป็นชื่อผ้าชนิดหนึ่ง ทอด้วยไหมควบกับเงินแล่งหรือทองแล่ง แต่ไหมมีจำนวนมากกว่า
๖. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ช่องโคม คือ ช่องไฟ
๗. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : สุรัด = สุรัศ ชื่อเมืองที่มีชื่อทางด้านผลิตผ้า และนิยมเรียกชื่อผ้าที่มาจากเมืองสุรัศว่า ผ้าสุรัศ หรือสุรัตน์ หรือสวรัตน์ หรือกุศราต
๘. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : สังเวียน คือ ชื่อลายชนิดหนึ่ง, คอก, ล้อม
๙. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ลายปุรุสุก คือ ลายฉลุโปร่ง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170