จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 16

จารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 16 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:37

ชื่อจารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 16

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช 2229

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 หน้า มี 14 บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. 2528)

ผู้ปริวรรต

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. 2528)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ซัวเอศเลนเซีย หมายถึง บุคคลที่มีความสำคัญ
2. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : อุนรัวยัน มาจากภาษาฝรั่งเศส Une royaume แปลว่า อาณาจักร
3. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : วีเลรัวเดฝร้าษ มาจากภาษาฝรั่งเศส Oui, le roi de France แปลว่า ใช่ , พระเจ้ากรุงฝรั่งเศส
4. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : วีเลรัวเดเสียม มาจากภาษาฝรั่งเศส Oui, le roi de Siam แปลว่า ใช่ , พระเจ้ากรุงสยาม
5. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : รอม หมายถึง เป็นวงโค้งเข้าหากัน หลังคารอมกัน = หลังคาโค้งร่วมกัน
6. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ชุกชี หมายถึง ที่ยกพื้น, ฐาน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170